TỦ LẠNH SANYO SR-P205PN(SS)

Liên hệ
Nhà sản xuất Sanyo