TỦ LẠNH SANYO SR-U205PN(SU)

Liên hệ
Nhà sản xuất Sanyo